Energetska efikasnost

Energetska efikasnost

Može se reći da je danas energetska efikasnost postala imperativ. Ljudi su počeli da razmišljaju o zagađenju koje pre svega utiče na njihovo zdravlje, a zatim i o prirodnim resursima. Jer, štednja energije je ne samo dobra za našu okolinu (i samim tim i zdravlje) već i za kućni budžet.

Prozori su izuzetno važan element kada govorimo o energetskoj efikasnosti svakog objekta. Njihova osnovna funkcija je da propuštaju dnevnu svetlost i omogućavaju provetravanje, ali i da omoguće korisniku prostora vizuelnu komunikaciju sa spoljnim svetom. Na svakom objektu, najdinamičnija, a po nekim istraživanjima i najslabija tačka kad je toplota u pitanju su upravo prozori. 
Tokom grejne sezone prozori predstavljaju glavni portal za neželjeni gubitak toplote, izvor neprijatnosti ukoliko ne dihtuju dobro (odnosno produvavaju) kao i uzrok problema sa kondenzacijom i samim tim i plesni u prostoriji.

Toplotna izolacija

Gubici usled kondukcije odvijaju se kroz ram i staklo prozora. Dakle, može se reći da ovi gubici zavise od termičkih karakteristika prozora. Veličina kojom se izražavaju ovi gubici zove se koeficijent toplotne provodljivosti, označava se sa U. Po definiciji, koeficijent prolaza toplote - U označava koliko toplote u vatima prođe kroz 1 kvadratni metar materijala određene debljine za jednu sekundu.

Jedinica u kojoj se vrednost koeficijenta prolaza toplote izražava je W/m2K. Što je koeficijent toplote manji, termoizolacione osobine posmatranog materijala ili elementa su veće. U zavisnosti od prozorskog okvira i zastakljenja prozora, ovaj koeficijent može imati različite vrednosti - od 0.8 W/m2K kod najkvalitetnijih prozora sa niskoemisionim troslojnim staklom sa gasnim punjenjem pa sve do 5.2 W/m2K kod starih drvenih jednostrukih prozora sa jednostrukim zastakljenjem. Evropska preporuka je da ovaj koeficijent ne prelazi 1.8 W/m2K.

Ramovi i stakla

Prozorski ramovi se danas najčešće prave od plastike, metala i drveta. Svaki od materijala ima svoje prednosti i mane. Međutim, današnje tehnologije proizvodnje prozora nastoje da minimalizuju negativne osobine materijala i izvuku najbolje iz pozitivnih. Tako se često dešava da se prilikom izrade ramovske konstrukcije za prozore kombinuju materijali da bi se došlo do najboljih i najefikasnijih rezultata. Za različite materijale i vrste ostakljenja, različite su vrednosti koeficijenta prolaza toplote. 

Ostakljenje može biti jednostruko ili se može primeniti više stakala.

Primenom većeg broja stakala takođe dolazi do smanjena koeficijenta prolaza toplote. Kada se ugrađuju dvostruka ili trostruka stakla, međuprostori između stakala se oivičavaju distancerom koji je ispunjen apsorberom vlage; preporučeno minimalno rastojanje između dva stakla je 12 mm a međuprostor je ispunjen vazduhom ili inertnim gasom - argonom, kriptonom ili ksenonom. Ovakva stakla zovemo IZO stakla. 
Ove staklene površine mogu biti premazane specijalnim premazima na bazi vanadijum-oksida u vidu tankog filma sa unutrašnje strane unutrašnjeg stakla. Stakla sa ovim specijalnim premazima zovu se niskoemisiona stakla, i ona propuštaju vidljivi deo spektra sunčeve svetlosti ali reflektuju dugotalasno zračenje i na taj način sprečavaju gubitak odnosno dobitak toplote.

Dodatne napomene

Još jedan važan detalj prilikom poboljšavanja energetske efikasnosti starog, ali i novog prozora, je upotreba elemenata kao što su roletne, zavese, zastori. Ovi elementi ne samo da doprinose estetskom utisku prostora, već može imati značajnu ulogu u sprečavanju toplotnih gubitaka zimi i prekomernog osunčanja leti.

Primenom mera štednje energije na našim objektima kao što su adekvatna termoizolacija, hidroizolacija, popravka krova, ugradnja energetski efikasne opreme, zamena prozora, postižu se i finansijske uštede. Ukoliko posmatramo sredstva koja je potrebno uložiti , ugradnja novih prozora svakako ne spada u najekonomičnije rešenje, ali kada se u obzir uzme činjenica da su otvori na objektu najčešće najslabije tačke kada govorimo o termoizolaciji objekta, posmatrano na duže staze ulaganje u prozore i spoljna vrata je ulaganje sa vrlo brzim povratom investicija.

AG Sistem - Lokacija